როგორ დავაპაროლოთ და დავმალოთ საქაღალდე

პირველ რიგში ვქმნით ტექსტურ ფაილს (not pad – ში) და შიგ ვწერთ შემდეგს:

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%==“თქვენი პაროლი” goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End

შევინახოთ .bat გაფართოვებით (ან txt გაფართვოებით და შენახვის შემდეგ txt ჩავანაცვლოთ bat ით).  მიღებულ ფაილზე ორჯერ დაკლიკებით იმნება საქაღალდე Locker (სახელის გადარქმება შეგიძლიათ სკრიპტში) შემდეგ ჩააგდეთ ის ფოლდერი რომლის პაროლით დაბლოკვა გსურთ.დასაბლოკ ფოლდერში ფაილების რაოდენობა განუსაზღვრელია.

მაგალითისთვის შექმენით ფოლდერი სახელად A და ჩადეთ ზემოთ ხსენებული ბატ ფაილი.
დააკლიკეთ ორჯერ და ნახავთ რომ A ფოლდერში გაჩნდება ფოლდერი სახელად locker 
სწორედ ამ ფოლდერში დებთ თქვენ საჭირო ფაილებსა თუ ფოლდერებს რომლებსაც შემდეგში პაროლი დაედება.
შემდეგ ისევ დააკლიკეთ იმავე ბატ ფაილის ორჯერ და ნახავთ რომ ამოგიგდებთ CMD ჩარჩოს და
შეგეკითხებათ გსურთ თუ არა მისი დაბლოკვა.

 


როცა ფოლდერის გამოჩენა მოგესურვებათ დააჭერთ ისევ იმავე ბატ ფაილს

და CMD ჩარჩოში მოგთხოვთ პაროლის ჩაწერას

ჩაწერეთ თქვენს მიერ მითითებული პაროლი და  ფოლდერი გამოჩნდება,
ერთადერთი ნაკლი ამ შემთხვევაში ის არის რომ თვითონ ბატ ფაილი არ იმალება და შესაძლებელია მისი სკრიპტის ნახვა (ანუ პაროლის პოვნა) მაგრამ, bat ფაილის შენიღბვაც მარტივად შეიძლება , როცა მორჩებით საქაღალდის დამალვას უბრალოდ შეუცვალეთ bat გაფართოვება rar ან zip გაფართოებით.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: